© Türkiye Mükemmellik Ödülü Yürütme Kurulu
Mükemmellikte Yetkinlik
Anasayfa TMÖYK EFQM TMÖ TMSÖ Mükemmellik Aşamaları TMÖ Değerlendiricileri Basında Yayınlar İletişim Made Dinçer ÖZBERBER
Mükemmellikte Yetkinlik
Mükemmellikte Yetkinlik kuruluşunuzun genel performans ve başarılarının dış değerlendirmesini esas alır. EFQM Mükemmellik Modelini dikkate alarak belirlediğiniz stratejik hedeflerde mevcut yönetim yaklaşımlarınızın ne ölçüde etkin olduğunu anlayacaksınız. Mükemmellikte Yetkinlik öğrenme ve iyileştirme fırsatlarını keşfetmenize yardım edecektir. Mükemmellikte Yetkinlik için başvuru yaparsanız, temel bilgi, kuruluşun gerçekleştirdiği temel sonuçlar ve girdi haritasını kapsayan bir yönetim dokümanı oluşturmanız ve sunmanız gerekir. Kuruluşunuzun büyüklüğü ve çalışan sayınıza bağlı olarak 3 ile 7 arasında bir değerlendirici ekibi görüşmeler yapmak üzere kuruluşunuzu ziyaret ederek 3 - 5 günü sahada geçirir. Sizi değerlendirirler ve EFQM Mükemmellik Modeli 9 kriterine uygun bir geribildirim raporu oluştururlar.
Mükemmellikte Yetkinlik Başvuru Formu
Mükemmellikte Yetkinlik Seviyeleri
3 Yıldız Kuruluş değişimi yönetme ve değişimle başa çıkma konusunda yetkin olduğunu ortaya koymaktadır  Mükemmel kuruluşlardan beklenen yönetim yaklaşımları ve iş yapma yöntemleri konusunda iyi uygulama örnekleri vardır ve örneklerin artırılması konusunda kararlıdır.
4 Yıldız Birçok alanda değişimi yönetme ve değişim ile başa çıkma konusunda oldukça iyi bir performans göstermektedir.  Kuruluş başarıya ulaşma, mükemmel sonuçlar elde etme konusunda önemli ölçüde bir çaba içindedir ve bu konuda elde ettiği başarılı sonuçlara ilişkin örnekler görülmeye başlamıştır.  Kuruluşun belirlediği hedefin doğru olduğu ve bu yöne doğru gittiğinin işaretleri vardır.
5 Yıldız Değişimi yönetme ve değişimle başa çıkma kuruluşun iş yapma normları arasındadır. Bu konuda oldukça iyi bir performans gösterdiği ilişkin delillerin sayısı yüksektir.  Kuruluş hedeflerini gerçekleştirmek için yaklaşımlarını sürekli geliştirmekte, rafine etmekte ve yalınlaştırmaktadır. Belirlediği strateji doğrultusunda hedefine giden yolda olduğunu ortaya koyan sonuçlar elde etmektedir.
Mükemmellikte Yetkinlik Nasıl Değerlendiriliyor?
Mükemmellikte Yetkinlik değerlendirmesinde kuruluşun tanınmasındaki yöntem aynen Türkiye Mükemmellik Ödülündeki puanlama yaklaşımında olduğu gibidir. EFQM Mükemmellik Modeli çerçevesinde yapılan değerlendirme elde edilen bulgular, tespit edilen kuvvetli yönler ve iyileştirmeye açık alanlar doğrultusunda Modelin 32 alt kriteri için 100 üzerinden bir derecelendirme ve puanlama yapılır. 32 kriter için verilen puanlardan ana kriter puanı belirlenir. Ana kriter puanının belirlenmesinde alt kriterlerin toplam puanının ortalaması dikkate alınmaktadır. Ana kriter puanları bulunduktan sonra, Model kriter ağırlıkları ile çarpılarak toplandığından 1.000 tam puan üzerinden kuruluşun Mükemmellik seviyesi ortaya konmuş olur. Mükemmellik seviyesi puanı; 300 – 400 arasında ise 3 Yıldız Mükemmellikte Yetkinlik Belgesi, 401 – 500 arasında ise 4 Yıldız Mükemmellikte Yetkinlik Belgesi, 501 – 600 arasında ise 5 Yıldız Mükemmellikte Yetkinlik Belgesi,
Mükemmellikte Yetkinlik Logosu Nedir?
Mükemmellikte Yetkinlik Belgesini hak kazanan kuruluşlar, bu yetkinliği temsil eden logoları ürün ambalajları / hizmet belgeleri dışında her türlü basılı / dijital malzeme üzerinde kuruluş logoları ile birlikte kullanırlar. Bu logo, kuruluşun başarısı ve performansının bir göstergesinin dışında Mükemmellik Yolculuğundaki çabasını, paydaş beklentilerini karşılama ve sürekli gelişmeye verdiği önemin ve başarısının bir göstergesidir. Mükemmellik yaklaşımının özünde sürekli gelişim yer aldığı için, yetkinlik logolarının kuruluşlar tarafından 2 yıl boyunca kullanılabilir, daha sonra bir üst aşamaya veya Mükemmellik Ödülü seviyesine erişmesi beklenir. 3, 4 ve 5 Yıldız seviyesinde belgelendirme için herhangi bir sıra beklenmez. İlk kez başvuran bir kuruluş en üst seviyeden tanınabileceği gibi, ilk başvurusunda 3 Yıldız seviyesinde tanınan bir kuruluş bir sonraki aşamada Mükemmellik Ödülü için aday olabilir. Mükemmellikte Yetkinlik başvurusu için aşağıdaki başvuru formu doldurabilir; tüm sorularınızı KalDer’ e iletebilirsiniz.
Başvuru Dökümanın Hazırlanması
• Yaklaşık 40-75 sayfa. • Kuruluşunuz hakkında    kısa bilgi. • Benimsediğimiz ve    uyguladığınız temel    yaklaşımlarınıza ait    Girdi Haritası
Kuruluşa 3 ile 5 Günlük Değerlendirme
• 3 ile7 Bağımsız    Değerlendirici. • Kuruluşunuza özel    saha ziyareti planı. • Bireysel veya küçük    gruplarla görüşme. • Günün sonunda temel    bulgular.
Geri Bildirim Raporu
• Gelişim temel güçlü    yönleriniz ve fırsatlar. • EFQM Mükemmellik    Modeli ana kriterleri    bazında puan profili.
Gerekli Dokümanlar
İmzalı başvuru formu. (sayafa sonunda bulabilirsiniz) EFQM Kuruluş Yönetim Dokümanı (sayafa sonunda bulabilirsiniz)      -Temel Bilgi ve Temel Sonuçlar      -Girdi Haritası
Geribildirim
• Kuruluşun net bir yaklaşımını, stratejisini ve fırsatlarını ortaya koyar. • Geleceği için önemli olan konulara odaklanması için kuruluşa yardım eder. • Atılacak sonraki adımların belirlenmesini ve geliştirilmesini teşvik eder. • RADAR puanlamasını ortaya koyar.
Mükemmellikte Yetkinlik Bilgilendirme Dokümanı