© Türkiye Mükemmellik Ödülü Yürütme Kurulu
Türkiye Mükemmellik Ödülü
Anasayfa TMÖYK EFQM TMÖ TMSÖ Mükemmellik Aşamaları TMÖ Değerlendiricileri Basında Yayınlar İletişim Made Dinçer ÖZBERBER
Türkiye Mükemmellik Ödülü
Türkiye’ nin üstün performans gösteren kuruluşları yarışıyor…
Türkiye Mükemmellik Ödülü yılda bir kez düzenlenen ve Türkiye’nin en iyi performans gösteren, özel, kamu veya kâr amacı gütmeyen kuruluşlarını tanımak için tasarlanmıştır. Bu ödül, stratejilerini eyleme dönüştürerek kuruluşlarının performansını sürekli olarak artırma çabasında olan sektörün lider kuruluşları için tartışılmaz bir sonuçtur. 1992 yılında ilk kez duyurulan Ödül, TÜSİAD ve Türkiye Kalite Derneği’nin ortak çabalarıyla ortaya çıkmıştır. Çeşitli ödül yapılarının incelenmesi sonucu Avrupa ile bütünleşmemize katkıda bulunabileceği, esnek yapısının uygulamada kolaylık yaratacağı gözönüne alınarak EFQM Mükemmellik Ödülü’nü esas alan EFQM Mükemmellik Modeli benimsenmiştir. Türkiye Mükemmellik Ödülüne başvuran kuruluşların değerlendirmeleri, bu konuda özel olarak eğitim almış ve deneyim kazanmış uzman gönüllü ekipler tarafından yapılır. Uzman değerlendirme ekiplerinin, kuruluşların başvuru dokümanını değerlendirmeleri ve kuruluşa yaptıkları ziyaretlerdeki görüşme ve incelemelerden elde ettikleri bulgular bağımsız bir jüri tarafından değerlendirilerek tanıma süreci sonuçlandırılır. Türkiye Mükemmellik Ödülünü kazanmak için başvuru sırasındaki kuruluşun gösterdiği performans yeterli olmayıp,  aynı zamanda kuruluşun gelecekte de bu üstün performansını koruyor ve aşıyor olacağına dair bulguların görülüyor olması gerekir.
Türkiye Mükemmellik Ödülüne aday olan kuruluşların değerlendirilirken örnek davranışlar göstermesi beklenen sekiz temel kavram:
Müşteriler için değer katma, Sürdürülebilir bir gelecek yaratma, Kurumsal yetenekleri geliştirme, Yaratıcılık ve yenileşimden yararlanma Vizyoner, esin veren ve bütünsel liderlik Çeviklikle yönetme, Çalışanların yetenekleri ile başarma, Mükemmel sonuçları sürdürme
Türkiye Mükemmellik Ödülleri,  iki ana kategori altında 10 farklı kategoride verilir. Türkiye Mükemmellik Ödülü alan kuruluşlar arasında da 650 puanın üzerinde en yüksek puanı alan kuruluş Türkiye Mükemmellik Ödülü ile ödüllendirilir.
Ödül Kategorileri: İşletme Kategorisi o Büyük Ölçekli İşletmeler o Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Kamu ve Kamu Hizmetleri Kategorisi o Eğitim Hizmetleri o Sağlık Hizmetleri o Kamu Yönetimi ve Hizmetleri o Sivil Toplum Kuruluşları
Ayrıca daha önce Büyük Ödül alan veya Mükemmellik Ödülü alan tüm kuruluşlar, üç yıl sonra Mükemmellikte Süreklilik Ödülüne aday olabilmektedir. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü aynı ödül kategorileri dâhilinde, üç yıldır mükemmel sonuçlarını sürdüren ve aşan tüm kuruşlara verilmektedir. Türkiye Mükemmellik Ödülü süreci, KalDer bünyesinde tarafsızlığını ve doğruluğunu sağlamak amacıyla Türkiye Mükemmellik Ödülü Yürütme Kurulu (TMÖYK) tarafından yönetilir. TMÖYK sürecinin gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli altyapının oluşturulması ve sürecin yürütülmesinden sorumludur. TMÖYK, Başkan, Ödül Sekreteri ile KalDer asil ve fahri üyeleri arasından seçilen 7 üyeden oluşur. Böylece TMÖYK, bu yedi üyeden her yıl ikisi değişmek ve her biri 3 yıl görev yapmak üzere toplam 9 üyeden oluşur. Yeni TMÖYK üyesi seçiminde KÖYK tarafından belirlenen adayın KalDer Yönetim Kurulu onayına sunulması prensibi uygulanır. Türkiye Mükemmellik Ödülü değerlendiricilerinin kuruluşların başvurularını ve saha ziyaretlerindeki bulgulara dayanarak hazırladıkları değerlendirme raporlarını incelen ve Ödüle hak kazanan kuruluşların belirlenmesine karar veren Ödül Jürisi de, TMÖYK gibi tamamen bağımsız bir örgüttür. Ödül Jürisi, ödüllerin açıklanacağı Türkiye Kalite Kongresinden yaklaşık bir hafta önce toplanarak sonuçları değerlendirir ve kararını TMÖYK’ e iletir. Türkiye Mükemmellik Ödülüne başvuran kuruluşların değerlendirme sonuçları ve ödül kazanan kuruluşlar, geleneksel olarak Kasım ayında yapılan Kalite Kongresinin son günündeki ödül töreninde açıklanır ve kuruluşlara takdim edilir.  Türkiye’nin bu en prestijli ödülüne müracaat için aşağıdaki formu doldurarak KalDer’e iletebilirsiniz.
Türkiye Mükemmellik Ödülü Başvuru formu için lütfen aşağıdaki ikona tıklayınız