© Türkiye Mükemmellik Ödülü Yürütme Kurulu
Türkiye Mükemmellik Ödülü Süreci
Anasayfa TMÖYK EFQM TMÖ TMSÖ Mükemmellik Aşamaları TMÖ Değerlendiricileri Basında Yayınlar İletişim Made Dinçer ÖZBERBER
Başvuru ve Değerlendirme Süreci
Türkiye Mükemellik Ödülü değerlendirme süreci her yıl Ocak ayında başlar, ödül töreni ile sona erer. Türkiye Mükemellik Ödülü’ne başvuracak kuruluşların her sene Ocak ayı içinde Türkiye Mükemmelik Ödülü Yürütme Kurulu’nun (TMÖYK) ilan ettiği tarihe kadar başvuru formunu doldurarak göndermesi gerekmektedir. Başvuran kuruluşlar 75 sayfalık başvuru dokümanını her yıl ilan edilen tarihte içerisinde TMÖYK’e göndermelidir. Gelen başvurular TMÖYK tarafından özel olarak eğitilmiş uzman değerlendiricilerden oluşan 4-8 kişilik değerlendirme ekibi tarafından önce bireysel olarak değerlendirilir. Ekip daha sonra, başdeğerlendiricinin liderliğinde bir araya gelerek uzlaşım toplantısı gerçekleştirir. Bu toplantı sonucunda ortaya çıkan “uzlaşım raporu” aynı zamanda kuruluşlara gönderilecek olan geri besleme raporunun da esasını oluşturur. Bu raporlar doğrultusunda hangi kuruluşlara saha ziyaretine gidileceği isimsiz ve kodlu puan dağılımlarının bulunduğu tablolar üzerinden TMÖYK tarafından belirlenir. Saha ziyaretleri yine uzmanlardan oluşan 4-8 kişilik bir ekiple aşağıdaki amaçlara yönelik olarak gerçekleştirilir: Başvuru raporundaki bilgilerin doğrulanması Anlaşılmayan noktaların açıklığa kavuşturulması Kuruluşta çalışanlarla görüşmeler yapılması ve atmosferin yerinde algılanması Saha ziyareti sonrasında hazırlanan raporlar TMÖYK tarafından incelenerek ödül almaya aday başvurular Jüri’ye sunulur. Jüri dosyaları inceleyerek, başdeğerlendiricilerle de görüşerek ödül alacak kuruluşu belirler. Tüm başvuran kuruluşlara saha ziyareti sonrasında bir geri besleme raporu gönderilir. Değerlendirme ekibinin hazırladığı bu raporda kuruluşun kuvvetli yönleri ile iyileştirmeye açık alanları belirtilir. Böylece kuruluş, bağımsız uzmanların hazırladığı bir incelemeye kavuşmuş ve geri bildirim raporu ile kendisini daha ileriye götürebilmek için önemli bir fırsat elde etmiş olur.
Modelin Kuruluşlarda Uygulanması
Kuruluşların ödül modelini bir yönetim aracı olarak kullanımındaki yaygınlaşma ülkemizdeki rekabet gücünün yükselmesine büyük katkı sağlayacaktır. Ödül başvurusu yapabilmek için esas teşkil eden özdeğerlendirme ile süregelen faaliyetleri daha da gelişecektir. EFQM Mükemmellik Ödülü’ne başvurmayı planlayan kuruluşlarımızın öncelikle Türkiye Mükemellik Ödülü kapsamında değerlendirilmeleri tavsiye edilmektedir. Türkiye Mükemellik Ödülü’nde kullanılan EFQM Mükemmellik Modeli ödülün duyurulduğu 1992 yılından bu yana hızla yayılmış ve uygulama sahası bulmuştur. Toplam Kalite Yönetimi felsefesinin en etkili uygulama örneklerini ve faaliyetlerinde her yönüyle mükemmelliğe koşan kuruluşları belirlemeye ve uygulamalarını paylaşmaya özendiren model, kuruluşlarımızın önemli yönetim araçlarından biri haline gelmiştir. Unutmamamız gereken önemli nokta Toplam Kalite Yönetimi’nin kestirme bir yolu olmadığı; basit bir teknik gibi hemen sonuç vermesini beklemenin büyük yanılgı olacağıdır. Sabır ve inatla, sürekli destekleyerek geliştirmek, kalıcılığı ve başarıyı sağlamak için tek yoldur. Ödül ise bu yoldaki başarılılar arasında en iyilerini seçmek için konulmuştur.