© Türkiye Mükemmellik Ödülü Yürütme Kurulu
Mükemmellikte Kararlılık
Anasayfa TMÖYK EFQM TMÖ TMSÖ Mükemmellik Aşamaları TMÖ Değerlendiricileri Basında Yayınlar İletişim Made Dinçer ÖZBERBER
Mükemmellikte Kararlılık
En uzun yolculuk bile tek bir adımla başlar. EFQM Mükemmellikte Kararlılık atılacak ilk adımın doğru yönde olmasını güvence altına almaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Birçok kişi EFQM Mükemmellik Modelinin uygulanmasını uzun, karmaşık ve pahalı bir süreç olarak görür. Ancak, bu kesinlikle doğru değildir. Modelin uygulanması sizin belirlediğiniz ölçüde kolay ya da karmaşık olabilir. EFQM Mükemmellikte Kararlılık iyileştirilmiş sonuçların gerçekleştirilmesini ve kuruluşunuzdaki mükemmel bir girişimi tanımanıza yardım eden bir değerlendirme ve farkındalık programıdır. EFQM Mükemmellik Modeli ve RADAR kullanarak iyileştirme projelerinin belirlenmesini, önceliklendirmesini ve uygulanmasını gerektiren eylem odaklı bir öğrenme projesidir. Mükemmellikte Kararlılık için iki farklı seçenek vardır.
Mükemmellikte Kararlılık Model Bazlı Başvuru Formu
Seçenek 1 - Proje Doğrulama
Proje doğrulama seçeneği iki aşamadan oluşur. İlk aşamada EFQM Mükemmellik Modeline uygun 3 iyileştirme faaliyetini (projesini) belirleyeceğiniz basit bir öz değerlendirme uygularsınız. İkinci aşamada ise bağımsız bir EFQM değerlendiricisi iyileştirme projelerinden elde edilen sonuçları değerlendirir ve yapısal bir geribildirim verir. 3 Adımı olan süreç 9 ile 12 ay arasında sürer.
Başvuru Dökümanın Hazırlanması
• 10-15 sayfa. • Kuruluşunuz hakkında    kısa bilgi. • Özdeğerlendirme    çalışmanız ve    sonuçları. • 3 iyileştirme projesi ile    ilgili açıklamalar.
Kuruluşa 1 Günlük Değerlendirme
• 1 KalDer    Değerlendiricisi. • Standart saha ziyareti    planı. • Bireysel veya küçük    gruplarla görüşme. • Günün sonunda temel    bulgular için geri    bildirim.
Geri Bildirim Raporu
• Gelişim temel güçlü    yönleriniz ve fırsatlar. • Kurumsal    olgunluğunuz ve 3    iyileştirme projeniz ile    ilgili geri bildirim.
Doğrulama için yapılan ziyaretin sonunda, her üç projeniz için ayrı ayrı görülen iyileştirme fırsatlarının ve güçlü yönlerinin detaylı olarak belirtildiği bir geribildirim raporu alacaksınız. Eğer önceliklendirerek yapısal bir yaklaşımla ele aldığınız iyileştirme projelerinizi iyi yönettiğinizi gösterebilirseniz ve ilgili alanda açık şekilde görülen bir ilerleme elde etmişseniz, EFQM Mükemmellikte Kararlılık1 Yıldız belgesi alırsınız.
Seçenek 2 - Değerlendirme
Değerlendirme metodunu tercih ederseniz, kısa bir sunum dokümanı hazırlamanıza ihtiyacınız olacaktır. Sunum dokümanınızı teslim ettiğinizde 2 EFQM değerlendiricisi 6 tema üzerinde planlanmış bir görüşmeyi gerçekleştirmek için sahada 1 gün harcayacaktır. Sizi değerlendirecekler ve EFQM Mükemmellik Modelinin 9 Kriteriyle ilgili bir geribildirim raporu sunacaklardır
Başvuru Dökümanın Hazırlanması
• 8-10 sayfa. • Kuruluşunuz hakkında    kısa bilgi. • Temel yaklaşımlarınız.
Kuruluşa 1 Günlük Değerlendirme
• 2 Bağımsız    Değerlendirici. • Standart saha ziyareti    planı. • Bireysel veya küçük    gruplarla görüşme. • Günün sonunda temel    bulgular için geri    bildirim.
Geri Bildirim Raporu
• Gelişim temel güçlü    yönleriniz ve fırsatlar. • EFQM Mükemmellik    Modeli ana kriterleri    bazında puan profili
Değerlendirme sonucuna göre alacağınız puana göre EFQM Mükemmellikte Kararlılık 1 Yıldız ya da 2 Yıldız belgesi alacaksınız.
Neden Başvurulmalı?
• Stratejik olarak önemli projelere odaklanır. • Kuruluşunuzun performansını iyileştirir. • Sürekli iyileştirme kültürü ortaya koyar. • Tüm seviyelerde çalışanlarınızı içine alır. • Değer katan dış değerlendirme alınır. • Uluslararası tanınırsınız.
Kimler Başvurabilir?
Mükemmellikte Kararlılık Programı iş yapma yaklaşımlarını geliştirmek için yollar aramaya başlayan birim ve kuruluşlar için basit ve kolay bir adımdır. Kararlılık için aday bir kuruluşun tipik profili: • İyileştirme için inisiyatifi alma deneyimleri mevcuttur ama değişim anlık olarak yönetilir, kuruluşa geniş bir perspektiften bakmakla ilgilidirler. • Hedef belirlemede temel olan performanslarını, dış kıyaslamaları pek az kullanmakla beraber genelde kuruluş içi göstergeleri kullanarak ölçerler.
Nasıl Başvurulur?
Sektörüne, büyüklüğüne ve bulunduğu yere bakılmaksızın tüm kurum, kuruluş ve birimler her hangi bir zaman diliminde başvuru yapabilir. KalDer bir günlük basit bir çalıştay ile ilk adımı atmanıza yardım edebilir. Bu konuda daha fazla bilgi almak için KalDer’i arayabilirsiniz.
Mükemmellikte Kararlılık Proje Bazlı Başvuru Formu
Mükemmellikte Kararlılık Proje Bazlı Bilgi Dokümanı
Mükemmellikte Kararlılık Model Bazlı Bilgi Dokümanı